Narsjonale prøver

I uke 42 og 43 er det narsjonale prøver for 5.trinn i hele Norge. Det gjennomføres narsjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Lesing foregår i klasserommet og det er skriftelig og vi får 90 min på å gjennomføre testen. Det eneste vi får ha på pulten er en blyant og en tusj.

Regning og engelsk foregår digitalt. Vi får 90 min på regning og 60 min på engelsk. Det er synd at vi ikke kan bruke iPaden. Det er 45 oppgaver i regning.

Grunnen til at vi har narsjonale prøver er får å vurdere og utvikle elevens kunnskaper i lesing og regning og engelsk.