Minecraft på 7. trinn

På skolen har alle på 7.trinn fått Minecraft på skole-iPadene. Vi bruker det i kunst & håndtverk. Her har vi en felles server, med regler vi har vært med på å bestemme selv som alle må følge, og alle får bygge hver sin leilighet eller hus. I tillegg er vi satt sammen i grupper på mellom 3 og 5 personer, som skal bygge hver sin kjente bygning i USA. Dette er slik at vi kan lære mer om USA og kjente bygninger der siden det er det neste temaet trinnet skal jobbe med i geografi, samtidig som det er en morsom samarbeidsoppgave i kunst & håndtverk. Vi vil også få lignende oppgaver fra ulike andre fag senere.

fil_002 fil_001 fil_000

Nidarvoll skole og IKT

Torsdag 7. april var IKT-veileder Trond Åge og lærer Bjørn Tore Ramstad på Byåsen Kulturhus for å holde foredrag om bruk av IKT, som en av basisferdighetene elevene skal kunne. Vi har her på skolen stort fokus på at IKT er noe som skal kunne benyttes i alle fag, bare vi har de riktige verktøyene. Nidarvoll skole har iPad til alle elevene fra 3. trinn, noe som gjør tilgjengeligheten meget stor og mulighetene mange. Vi ønsker at elevne selv skal kunne å beherske verktøyene, slik at de selv får best mulig utbytte av de. Uavhengig av fag og lærer.