Trivselslederdagen

Fredag 22. januar ble de nye trivselslederne sendt til heldags kurs for å lære de 10 forskjellige aktivitetene de skal drive i friminuttene. Bussen til Ranheimshallen gikk klokka 08:30. Der møtte de Bjørner (trivselsleder-lærer) som skulle lære dem de 10 aktivitetene. Etter at de fra Nidarvoll hadde lært dem, skulle de lære de andre skolene de. De ble delt opp i grupper. 2 og 2 fra Nidarvoll og 8 andre fra andre skoler. Noen leker var enkle å lære bort og andre var ganske vanskelig å forklare. De måtte også lære seg trivselslederdansen. Den var ikke så vanskelig, egentlig ganske grei ?. Det hele endte klokka 13:00, da tok de buss tilbake til skolen og slutta 13:20.