Intervju med Elevrådslederen

Stian, du er leder i elevrådet i år. «Ja, det er jeg.»
-Hva gjør du egentlig når du er en elevrådsleder? «Jeg gjør egentlig ikke så mye annerledes en de andre, det er bare hvis to representanter som skal gjøre noe for elevrådet så blir det da leder og nestleder.»

-Hvorfor ville du bli leder i elevrådet? «Det er noe jeg alltid har at lyst til, for det er flere morsomme ting man får gjort, som talen på 17. Mai og reisen for å møte fadderbarna våre i Estland.»

-Hvor ofte er det elevråds-møte? «Cirka 1 gang i måneden.»

-Hvem andre er elevrådsledere? «Jeg er leder og Sanna er nest leder.»

-Hvem andre enn dere er det som bestemmer? «Åshild og Hans. De hjelper på møtene. Hans er sekretær.»

-Hvor mye bestemmer dere som elevrådsledere? «Ikke så mye, vi bare tar saker videre, så er det rektor som tar avgjørelser.»

-Så bestemmer dere hvilke saker som blir tatt videre da? «Nei… Alle blir tatt med, jeg og Sanna tar med fra 7. og alle sakene blir sendt til rektor, så kan han bestemme om det er gode eller dårlige idéer.»

-Hvor fort synes dere at tingene som blir tatt opp blir ordnet? «Det spørs på om det er store eller små saker og hva som må gjøres for at det blir ordnet. Det er vaktmesteren som tar de mest fornuftige sakene slik at de blir gjort.»