FN-samling for små trinnene

Onsdag 22. oktober var det FN-samling for små trinnene. Det startet klokken ni i festsalen ved 7. trinn og lillabasen.

Først åpnet to 2. klassinger showet. De ønsket alle velkommen og sa hva som skulle skje i mellom de forskjellige tingene. Etter at de to hadde talt var det fellessang. De sang sangen «Barnas verden». Etter fellessangen var det 3. som sto for showet. Det var to elever fra 3. som snakket om hva FN er. De var veldig flinke ?. Så ble det enda en fellessang. «Jeg folder mine hender små». Etter den fellessangen var det seks 2. klassinger som leste opp vers fra barnas rettigheter. De var flinke de også ?. Det hele avsluttet med fellessangen «Morgendagens søsken».

FN dagen

Lørdag den 24. er FN dagen. Da er det FN sin dag. FN står for forente nasjoner.  De vil hjelpe andre med og få det bedre. FN vil skape fred i verden. Det er 193 land som er med i denne organisasjonen. I 1945 da FN begynte som en liten organisasjon var det 51 land som skrev under på pakta. Det har bare økt å økt med land som ville være med. Her er en link der det står når de forskjellige landene meldte seg på (på engelsk).  FN jobber for og utrydde fattigdom og uro. Du har kanskje hørt om tusenårsmålene? De er laget i 2000 og det var en plan at de skulle ha klart alle målene før 2000.  De har nå erstattet tusenårsmålene med 17 mål og 169 delmål. Målene skal brukes som er felles retning for land og næringsliv. Land fra hele verden har vert aktivt involvert i og utføre målene, og mer en 7 millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen. I 2015 er det 70årsjubeleum for FN. I denne anledningen skal vi ha samling i festsalen for og markere FN- dagen. Hvert trinn kommer med sitt innspill.

Nidarvoll skole feirer FN-dagen i dag torsdag 22. Oktober.

Narsjonale prøver

I uke 42 og 43 er det narsjonale prøver for 5.trinn i hele Norge. Det gjennomføres narsjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Lesing foregår i klasserommet og det er skriftelig og vi får 90 min på å gjennomføre testen. Det eneste vi får ha på pulten er en blyant og en tusj.

Regning og engelsk foregår digitalt. Vi får 90 min på regning og 60 min på engelsk. Det er synd at vi ikke kan bruke iPaden. Det er 45 oppgaver i regning.

Grunnen til at vi har narsjonale prøver er får å vurdere og utvikle elevens kunnskaper i lesing og regning og engelsk. 

 

RennebuSpæll

Sist lørdag var det RennebuSpæll. Det var i alt 12 korps med i konkurransen. Vi hadde ekstra lang øvelse på torsdagen og hadde like lang på fredag. Vi gikk igjennom det vi skulle spille flere ganger for å få alle detaljer på plass. En i hovedkorpset hadde bursdag på fredagen. Og det er en tradisjon at når en i korpset har bursdag på en dag det er øvelse eller konsert må bursdagsbarnet stå på en stol og bli sunget for av alle sammen.

Lørdag : RennebuSpæll

Det var oppmøte på Berkåk skole klokken 11:30 (Berkåk skole ligger 1 time og 10 minutter fra skolen). Vi startet ikke å spille før 15:50 så de fikk god tid til å se på de andre korpsene. 

Timeplan for opptredener :

Det 1. korpset var Ranheim skolemusikkorps, de spilte fra 11:45 til 12:05.

Det 2. korpset var Brundalen og Charlottenlund skolekorps, de spilte fra 12:10 til 12:30.

Det 3. korpset var Åsheim skolemusikkorps, de spilte fra 12:35 til 12:55.

Det 4. korpset var Vikhamer og Saksvik skolekorps, de spilte fra 13:00 til 13:20.

Pause

Det 5. korpset var Lade skolemusikkorps, de spilte fra 13:45 til 14:05.

Det 6. korpset var Steindal skolekorps, de spilte fra 14:10 til 14:30.

Det 7. korpset var Flatåsen skolekorps, de spilte fra 14:35 til 14:55.

Det 8. korpset var Utleira skolekorps, de spilte fra 15:00 til 15:20.

Pause

Det 9. korpset var det fantastiske Nidarvoll skolemusikkorps! De spilte fra 15:50 til 16:10.

Det 10. korpset var Åsen skolekorps, de spilte fra 16:15 til 16:35.

Det 11. korpset var Strand skolekorps, de spilte fra 16:40 til 17:00.

Det 12. korpset var «Kor-ps», de spilte fra 17:05 til 17:25.

Vi spilte : Kyllingdansen, Dancing Queen, Born to be wild (min personlig favoritt), Arabian Nights (fra Aladin), Fiesta (Juniorne spilte), Fiesta Calypso og Celebration.

Aspirantene, Juniorne og Oili (Oili i 7. trinn hadde hovedrollen) hadde koreografi til hver sang hovedkorpset spilte. Historien bak koreografiene og musikkvalgene var at jenta (Oili) og gutten (en på horn i hovedkorpset) møttes, forlatelse og møttes igjen. Jenta gikk fra fest til fest og lette etter gutten.

Korpset kom på 4. plass!!


Har DU en premie?

Tirsdag 20. oktober gikk 7. trinn til bedrifter etter premier til solidaritetskvelden neste onsdag 28. oktober klokka 17-19. Men selv om bedrifter gir en del premier, er det ikke nok til alle premie-aktivitetene som skal skje her på skolen. Så vi lurer på om dere har noen fine premier dere vil gi oss? Og hvis dere har det, så kom med det!

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Starter med forelskelse
Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

– Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, og volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Et samfunnsansvar
Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, slik at flere voldsutsatte tar kontakt og får hjelp når det trengs.

Kampanjen er utarbeidet av Kripos og kommunikasjonsbyrået Dinamo på vegne av politiet, og vil bestå av en egen nettside (hvorlite.no), en sjekkliste for faresignaler, plakater, film og annonsering. Kampanjen henvender seg til flere målgrupper; deriblant unge par, par med barn og vitner som kjenner til at noen er utsatt for vold. Informasjonen på nettsiden oversettes til flere språk.

Se kampanjenettsiden: www.hvorlite.no

RennebuSpæll nå på lørdag!

Nå på lørdag klokka 15:50-16:10 skal skolekorpset spille på RennebuSpæll. RennebuSpæll er en årlig konkurranse som har blitt arrangert i Rennebu i midten av oktober siden 1995. På nettsiden sier de «her har korpsene muligheten til å bruke fantasi, humor, kreativitet, vise spilleglede- og ikke minst ta med aspirantene sine i framføringen.» Konkurransen skjer i Rennebu som ikke ligger mer enn 1 time og 10 minutter fra skolen.

Helsesøster har byttet kontor

Helsesøster har byttet kontor. Hun sitter fortsatt i administrasjonen, men hun sitter litt lenger bort. Når du går mot skolekjøkkenet er det en dør til høyre, der du ser skiltet hennes. Du vil sikkert vite hvorfor hun byttet? Hun byttet kontor fordi det kom så mange til henne. Apropos det… har du hørt at maur liker seg på helsesøsterkontor? Det var altså masse maur på det gamle kontoret hennes… Trond Åge får det kontoret nå, å han skal ordne maurproblemet. Her stilte vi helsesøster noen spørsmål om hvordan det var å bytte kontor:

 

Hvorfor byttet du kontor?

Det kontoret jeg hadde før var det mye maur på. Hvem vil ha et kontor med maur?

Hvorfor valgte du og bli helsesøster?

Fordig jeg jobbet på sykehus i 14 år på en avdeling med barn og ungdom og det var veldig fint.

Synes du det er fint å snakke med barn?

Jeg synes det er veldig interessant og snakke med barn men det er best å snakke med de når jeg får til og hjelpe de.

Liker du det nye kontoret ditt?

Ja jeg liker det veldig godt, og det er stort og flott.

iPad i Kunst og håndverk

På 5.trinn har vi laget filmer. Vi har laget filmer om forskjellige temaer. Noen laget trailere og noen laget filmer. Vi bruker iMovie når vi tar bilder og film, og vi får til masse ut av det. Vi har laget musikk på GarageBand og der får vi mange instrumenter og kan lage mange sanger. Vi satt i grupper på fire og fire eller fem og fem. Vi viste frem filmene i maten og vi fikk skikkelig latteranfall.