2. trinn på tur

Denne uken har 2.trinn vært på to flotte turer. Den ene dagen tok vi både buss og trikk til Lian hvor vi fikk hilse på endene.

Den andre dagen hadde vi skattejakt i naturen. Alle våre ivrige og flinke andreklassinger samarbeidet og løste oppgavene med et smil.

To vellykkede turer 🙂