Matematikkens uke, uke 6

I uke 6 var det matematikkens uke. I denne uken skulle vi ha fokus på matematikk, og lære matematikk på en morsommere måte. Vi på 7.trinn ble satt sammen i grupper som skulle planlegge en hver sin aktivitet eller oppgave. Denne oppgaven/ aktiviteten skulle resten av klassen / gruppene så prøve å løse gjennom at vi ble satt opp på ulike stasjoner, hvor de andre elevene kom i sine grupper når det var deres tur. I tillegg til dette skulle vi hver for oss løse noen gruble-oppgaver som vi etterpå fikk se løsningen på felles i klasserommet. Noen eksempel på gruble-oppgaver er:

Det var en morsom uke, med morsomme aktiviteter, og vi lærte mye.