Samenes dag!

Gratulerer med dagen! I dag er det samenes dag.

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen er også kalt Samefolkets dag, og er en felles feiring for samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. Avgjørelsen om at 6. februar skal være Samefolkets dag ble tatt av Den 15. nordiske samekonferansen, som møttes i Helsinki i 1992. Datoen ble valgt for å markere det første samiske «landsmøtet» som samlet samer fra Norge og Sverige i Trondheim, 6.-9. februar, 1917.