Kunst og håndtverksprosjekt på 7.trinn

På 7. trinn har vi fargelagt dyre-mandalaer og laget dikt til dem. Mandala, i buddhistisk kultur er et symbolsk diagram, oftest en firkant med inntegnede sirkler. Mandala kan tegnes, males, trekkes opp med fargede riskorn eller, i visse tilfeller, uttrykkes i en bygning. Det betraktes som et symbolsk bilde på kosmos, og benyttes som støtte for meditasjonen, i våre dager særlig i Tibet og Japan.Alle fikk bestemme hvilket dyr de ville ta, hvordan de ville fargelegge det, og alle fikk bestemme akkurat hvordan diktet skulle være selv.

Det ble mange flotte og fargerike tegninger og mange fine dikt.