Verdisamling

På fredag 2. september hadde vi verdisamling på skolen. Denne gangen var verdien læring.

Skolens læringssyn har målet: «Vi vil ha aktive og selvstendige elever». Alle lærer på ulike måter og i ulikt tempo, læring foregår gjennom aktivitet, undervisning er kun ett redskap for læring, alle skal lære med utgangspunkt i det de kan fra før, bakgrunnskunnskap er viktig,og læring skal foregå i et faglig sosialt fellesskap.

På verdisamlingene bruker vi å synge noen felles-sanger. I tillegg bruker hvert trinn å synge en sang, eller vise frem noe de har holdt på med på skolen som handler om den verdien vi skal ha om. Verdisamlingene settes sammen av ulike trinn, og på verdisamlingen for 3., 6. og 7.trinn sang vi først en felles-sang. Så sang 3.trinn en sang som alle som ville kunne synge med på, deretter fortalte noen fra 6.trinn litt om hva læring er og ulike læringsmetoder i norsk, og til slutt sang 7.trinn et Beatles potpurri og fortalte litt om et prosjekt de har jobbet med om Europa.

Skrevet av Natalie.