Elevrådet på tur til Tallinn

Denne uka har fire barn sammen med to ansatte på Nidarvoll vært i Tallinn i Estland.

De dro for å besøke SOS-barnebyen i Keila hvor skolen har to fadderbarn. Et av fadderbarna (Nele) var tilstede da vi var på besøk.

199
Det ble et slag sjakk.

Vi hadde med gaver til Nele og resten av barna i huset (sjakk, kortstokk,norsk sjokolade og fargeblyanter.)

20160426_154514
Nele åpner gaver fra oss.

Nå holder barna på å forberede en presentasjon av barnebyen, som de skal holde for resten av skolen.20160429_110802 20160429_102138

Hilsen fra Tallinn

Elevrådsrepresentantene fra 6. og 7. trinn er i disse dager nede i Estland. De skal besøke fadderbarna som skolen har i Keila barneby, bli litt kjent med dem og se hvordan en barneby er.

Vi syns det er viktig at våre elever føler en nærhet til de prosjektene vi støtter. På den måten håper vi at de skal se at hjelpen kommer fram og at det nytter å hjelpe. Vi ønsker også å få vite litt om hva en barneby er, hvorfor de finnes, hvordan de organiseres. Vi håper også at vi kan få vite litt om hvordan det er å være barn i Estland, hvordan skolen er, hva de driver med på fritiden.

Matteuke på 5.trinn

Uke 6 på Nidarvoll skole var det uke som vi kaller matteuken. Og nå skal jeg fortelle om hva vi på 5.trinn gjorde denne uken. Vi skulle jobbe to og to (gutt – gutt og jente – jente). Vi skulle late som om vi hadde 10000 kr hver, så da hadde vi 20000 kr tilsammen. Og de skulle vi bruke på en ferie. Vi måtte reise utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island). De stedene som noen dro til var London, Paris,Barcelona, Gran Canaria og  Florida. Vi måtte betale for fly og hotell, mat og restaurant, severdigheter og shopping. Vi skulle lage en presentasjon på Keynote. Og der skulle vi skrive om det landet eller byens historie og skulle lage et søylediagram om eks: hvor mye innbyggerantallet har forandret seg på 100 år. Vi skulle også lage et budsjett over hvor mange penger vi har brukt på forskjellige ting. Vi må gjøre om til de pengene de har i det landet. Vi måtte ha en side med åtte engelsk gloser. Og så kunne vi også ha noen gloser fra språket de snakker i landet. I norsktimen så skulle vi skrive en søknad til å få fri fra skolen. Og i den søknaden så måtte vi skive når vi reiser og når vi kommer hjem og hva du skal gjøre og hvorfor vil du ha fri. Og på fredagen skulle vi vise presentasjonen for resten av klassen. Alle fikk ikke vist frem så de gjorde det på mandag. Alle presentasjonene var veldig fine. Det var veldig gøy.

Chromebook

7. skal få nye Chromebook-dataer på datarommet. Etterhvert skal de få en hver. Foreløpig har 5 elever fått prøve de nye maskinene. Chromebook er en liten touchdata som er enkel og tilgjengelig overalt untatt i regnet/vann. Den er bare noen få cm større enn en vanlig Apple iPad, så den får plass i skolesekken. I tillegg kan vi snu tastaturet slik at det blir et nettbrett. Foreløpig har skolen bare 33 Chromebooks og det er over 40 elever på 7. trinnet, men det kommer flere etterhvert.

Intervju med Elevrådslederen

Stian, du er leder i elevrådet i år. «Ja, det er jeg.»
-Hva gjør du egentlig når du er en elevrådsleder? «Jeg gjør egentlig ikke så mye annerledes en de andre, det er bare hvis to representanter som skal gjøre noe for elevrådet så blir det da leder og nestleder.»

-Hvorfor ville du bli leder i elevrådet? «Det er noe jeg alltid har at lyst til, for det er flere morsomme ting man får gjort, som talen på 17. Mai og reisen for å møte fadderbarna våre i Estland.»

-Hvor ofte er det elevråds-møte? «Cirka 1 gang i måneden.»

-Hvem andre er elevrådsledere? «Jeg er leder og Sanna er nest leder.»

-Hvem andre enn dere er det som bestemmer? «Åshild og Hans. De hjelper på møtene. Hans er sekretær.»

-Hvor mye bestemmer dere som elevrådsledere? «Ikke så mye, vi bare tar saker videre, så er det rektor som tar avgjørelser.»

-Så bestemmer dere hvilke saker som blir tatt videre da? «Nei… Alle blir tatt med, jeg og Sanna tar med fra 7. og alle sakene blir sendt til rektor, så kan han bestemme om det er gode eller dårlige idéer.»

-Hvor fort synes dere at tingene som blir tatt opp blir ordnet? «Det spørs på om det er store eller små saker og hva som må gjøres for at det blir ordnet. Det er vaktmesteren som tar de mest fornuftige sakene slik at de blir gjort.»

Trivselslederdagen

Fredag 22. januar ble de nye trivselslederne sendt til heldags kurs for å lære de 10 forskjellige aktivitetene de skal drive i friminuttene. Bussen til Ranheimshallen gikk klokka 08:30. Der møtte de Bjørner (trivselsleder-lærer) som skulle lære dem de 10 aktivitetene. Etter at de fra Nidarvoll hadde lært dem, skulle de lære de andre skolene de. De ble delt opp i grupper. 2 og 2 fra Nidarvoll og 8 andre fra andre skoler. Noen leker var enkle å lære bort og andre var ganske vanskelig å forklare. De måtte også lære seg trivselslederdansen. Den var ikke så vanskelig, egentlig ganske grei ?. Det hele endte klokka 13:00, da tok de buss tilbake til skolen og slutta 13:20.

Nidarvoll skole og IKT

Torsdag 7. april var IKT-veileder Trond Åge og lærer Bjørn Tore Ramstad på Byåsen Kulturhus for å holde foredrag om bruk av IKT, som en av basisferdighetene elevene skal kunne. Vi har her på skolen stort fokus på at IKT er noe som skal kunne benyttes i alle fag, bare vi har de riktige verktøyene. Nidarvoll skole har iPad til alle elevene fra 3. trinn, noe som gjør tilgjengeligheten meget stor og mulighetene mange. Vi ønsker at elevne selv skal kunne å beherske verktøyene, slik at de selv får best mulig utbytte av de. Uavhengig av fag og lærer.

Skuespillet

Hvert år lager 7. trinn et skuespill de viser frem til lærerne, de andre elevene på skolen og familie. Skuespillet kan handle om hva som helst, bare det er mulig å utføre. Trinnet blir delt i grupper for å skrive forskjellige små manus og replikker som etterpå blir satt sammen til selve skuespillet. Skuespillet trenger ikke å handle om én bestemt ting, men det er jo best når det er en sammenheng. Og når det ikke har en veldig stor sammenheng, må elevene lage en ordentlig overgang. Skuespillet ha med både sang og dans, men det er vel ikke noe unormalt for et skuespill. I tillegg må alle få en rolle i skuespillet unntatt de som må styre lys, lyd og alt det der… Jeg vil ikke avsløre hva skuespillet handler om, men temaet er bestemt, rollene utdelt og manuset skrevet. Og vi viser det hele frem i starten av juni, så du får bare vent og se….