FN dagen

Lørdag den 24. er FN dagen. Da er det FN sin dag. FN står for forente nasjoner.  De vil hjelpe andre med og få det bedre. FN vil skape fred i verden. Det er 193 land som er med i denne organisasjonen. I 1945 da FN begynte som en liten organisasjon var det 51 land som skrev under på pakta. Det har bare økt å økt med land som ville være med. Her er en link der det står når de forskjellige landene meldte seg på (på engelsk).  FN jobber for og utrydde fattigdom og uro. Du har kanskje hørt om tusenårsmålene? De er laget i 2000 og det var en plan at de skulle ha klart alle målene før 2000.  De har nå erstattet tusenårsmålene med 17 mål og 169 delmål. Målene skal brukes som er felles retning for land og næringsliv. Land fra hele verden har vert aktivt involvert i og utføre målene, og mer en 7 millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen. I 2015 er det 70årsjubeleum for FN. I denne anledningen skal vi ha samling i festsalen for og markere FN- dagen. Hvert trinn kommer med sitt innspill.

Nidarvoll skole feirer FN-dagen i dag torsdag 22. Oktober.