First Lego League 2021

First Lego League er en årlig kunnskaps- og teknologikonkurranse som strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Oppdragene er laget for å engasjere og inspirere barn og ungdom innen vitenskap og teknologi. Nidarvoll skole har deltatt flere ganger i First Lego League, og har fått gode resultater. I 2021 deltok 6. trinn i First Lego League, under lagnavnet Green World. 

Tema for konkurransen i 2021 var Cargo, og handlet transport av produkter. 

Elevene på 6. trinn ønsket å finne ut: 

Hvordan gjøre fraktebåter mer miljøvennlige?

Mens de jobbet med FLL var elevene delt inn i ulike grupper som hadde ulike oppgaver. Her fikk elevene selv velge ut i fra interessefelt. De kunne for eksempel være med i sponsorgruppe, der hovedoppgaven var å skaffe sponsorer. Andre var med i design- og logo-gruppe, pit-gruppe (alle lag må stille med egen pit på konkurransedagen), prosjektgruppe, robotgruppe, filmgruppe, IT-gruppe eller presentasjonsgruppe. Alle gruppene er viktige for at man skal komme i mål, og stille godt forberedt til konkurranse.

Prosjektgruppa jobbet med selve prosjektet, nemlig å finne svar på hvordan fraktebåter kan bli mer miljøvennlige. De endte opp med løsningen: Green Boat. 

Dette er en fraktebåt som får kraft av solcellepanel, vind og bølger. Mens de jobbet med prosjektet fikk de opparbeidet et godt samarbeide med MarinTek, og elevene fikk låne utstyr, gode råd over telefonen, og en helt egen forelesning om miljøvennlige energikilder som kan brukes på store fraktebåter, i tillegg til hvordan en båt kan utformes slik at den bruker minst mulig energi. 

På selve konkurransedagen skal lagene som deltar i FLL presentere prosjektet de har jobbet med. I tillegg skal de konkurrere med en legorobot på et robotbord og forklare hvordan roboten er bygd og programmert, og de skal fortelle om kjerneverdier som har vært viktige for laget. 

Dessverre ble den fysiske konkurransen i 2021 erstattet med en digital løsning, der elevene måtte sende inn videoer av alle delene av konkurransen. Dette grunnet koronarestriksjoner. 

Litt over en uke etter at videoene var sendt inn ble lagene bedømt, og 6. trinn hadde gjort et godt inntrykk på dommerne. Prosjektet deres var så bra, at de ble nominert til Scandinavian Innovation Awards. Dessverre nådde de ikke helt opp, men bare det å bli nominert er stort i seg selv. Dette førte til pokal og medaljer fra First Lego League, og en velfortjent feiring med pizza. 

First Lego League har lovt et spennende tema og en skikkelig fest for årets konkurranse, så nå er det bare å glede seg til neste gang! 

God sommer

Da er sommerferien her og vi vil med dette ønske alle elever og foresatte en riktig god sommer!

Velkommen tilbake på skolen mandag 20. august 2018.
Mer info vil kommer nærmere skolestart.